ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP

แสดงข้อมูลตั้งแต่ 61 ถึง 70 จากข้อมูล 96
หัวข้อวันที่ประกาศ
ซื้อสื่อการเรียนการสอนและวัสดุการศึกษาให้แก่เด็กปฐมวัยสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง16 กันยายน 2563
ซื้อจัดซื้อสื่อการเรียนการสอนและวัสดุการศึกษาให้แก่เด็กปฐมวัยสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกร่างทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง15 กันยายน 2563
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์เดิม เป็นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งทอง ชั่วคราว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)8 กันยายน 2563
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณถนนซอย 3 (จ่าทักษิณ) บ้านห้วยนาคราช หมู่ที่ 2 ตำบลทุ่งทอง อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี28 สิงหาคม 2563
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์เดิม เป็นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งทอง ชั่วคราว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)25 สิงหาคม 2563
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์เดิม เป็นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งทอง ชั่วคราว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)25 สิงหาคม 2563
จ้างซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหลักบริเวณหน้าวัดห้วยนาคราช หมู่ที่ 2 ตำบลทุ่งทอง อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง25 สิงหาคม 2563
จ้างซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต โดยวิธีเทคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณถนนใต้ทางด่วน หมู่ที่ 5 ตำบลทุ่งทอง อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง25 สิงหาคม 2563
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนายบุญส่ง นางแย้ม หมู่ที่ 2 ตำบลทุ่งทอง อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง25 สิงหาคม 2563
จ้างวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. บริเวณหน้าบ้านนายชิษณุพงศ์ สุกร หมู่ที่ 7 ตำบลทุ่งทอง อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง21 สิงหาคม 2563