ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP

แสดงข้อมูลตั้งแต่ 51 ถึง 60 จากข้อมูล 96
หัวข้อวันที่ประกาศ
จ้างก่อสร้างถนนหินคลุกพร้อมบดอัด ซอย 18 เชื่อมต่อซอย 19 หมู่ที่ 1 ตำบลทุ่งทอง อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง25 พฤศจิกายน 2563
จ้างเหมาตีเส้นจราจรบนผิวทางถนน สายท่าม่วง - หนองขาว หมู่ที่ 3 ตำบลทุ่งทอง อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง13 พฤศจิกายน 2563
จ้างวางท่อระบายน้ำ ซอย 14 หมู่ที่ 1 ตำบลทุ่งทอง อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง12 พฤศจิกายน 2563
จ้างวางท่อระบายน้ำ ซอย 8 หมู่ที่ 7 ตำบลทุ่งทอง อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง11 พฤศจิกายน 2563
จ้างก่อสร้างถนนหินคลุก บริเวณเลียบทางรถไฟหลังร้านแก้ว หมู่ที่ 3 ตำบลทุ่งทอง อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง6 พฤศจิกายน 2563
จ้างติดตั้งตาข่ายกันนกศาลาอเนกประสงค์ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง27 ตุลาคม 2563
จ้างซ่อมแซมถนนลูกรังโดยใช้หินคลุกภายในตำบลทุ่งทอง อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง21 ตุลาคม 2563
จ้างก่อสร้างและขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 16 หมู่ที่ 3 ตำบลทุ่งทอง อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง21 ตุลาคม 2563
จ้างก่อสร้างรั้วศูนย์กลางการศึกษาชุมชนองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง17 กันยายน 2563
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณถนนซอย 3 (จ่าทักษิณ) บ้านห้วยนาคราช หมู่ที่ 2 ตำบลทุ่งทอง อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง17 กันยายน 2563