ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP

แสดงข้อมูลตั้งแต่ 91 ถึง 96 จากข้อมูล 96
หัวข้อวันที่ประกาศ
จ้างติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด หมู่ที่ 5 และหมู่ที่ 1 ตำบลทุ่งทอง อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง18 มิถุนายน 2563
จ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก โดยวิธี Over Ray หมู่ที่ 7 ซอย 4 ตำบลทุ่งทอง อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง17 มิถุนายน 2563
จ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก โดยวิธี Over Ray หมู่ที่ 8 ซอย 3/2 ตำบลทุ่งทอง อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง17 มิถุนายน 2563
จ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก โดยวิธี Over Ray ปากซอย 3 หมู่ที่ 8 ตำบลทุ่งทอง อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง17 มิถุนายน 2563
ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก โดยวิธี Over Ray ปากซอย 3 หมู่ที่ 8 ตำบลทุ่งทอง อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี15 มิถุนายน 2563
ติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด หมู่ที่ 5 และหมู่ที่ 1 ตำบลทุ่งทอง อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี15 มิถุนายน 2563