ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP

แสดงข้อมูลตั้งแต่ 81 ถึง 90 จากข้อมูล 96
หัวข้อวันที่ประกาศ
จ้างวางท่อระบายน้ำ ซอย 1 (บริเวณกลางซอย) หมู่ที่ 5 ตำบลทุ่งทอง อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง3 สิงหาคม 2563
จ้างวางท่อระบายน้ำ ซอย 1 (บริเวณท้ายซอย) หมู่ที่ 5 ตำบลทุ่งทอง อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง31 กรกฎาคม 2563
จ้างฝังท่อระบายน้ำ ซอย 5 หมู่ที่ 5 ตำบลทุ่งทอง อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง31 กรกฎาคม 2563
จ้างประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2 กรกฎาคม 2563
จ้างซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างโซลาเซลล์ (พลังงานแสงอาทิตย์) จำนวน 3 จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2 กรกฎาคม 2563
ประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งทอง2 กรกฎาคม 2563
จ้างประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกร่างทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง1 กรกฎาคม 2563
จ้างติดตั้งกระจกโพลิเมอร์ภายในตำบลทุ่งทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง30 มิถุนายน 2563
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกร่างทอง30 มิถุนายน 2563
ประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกร่างทอง30 มิถุนายน 2563