ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP

แสดงข้อมูลตั้งแต่ 31 ถึง 40 จากข้อมูล 96
หัวข้อวันที่ประกาศ
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณท้ายซอย 3 หมู่ที่ 4 ตำบลทุ่งทอง อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง26 มีนาคม 2564
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 2 ต่อจากเดิม หมู่ที่ 5 ตำบลทุ่งทอง อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง26 มีนาคม 2564
จ้างเหมาซ่อมแซมระบบเสียงตามสายประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 ตำบลทุ่งทอง อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง17 กุมภาพันธ์ 2564
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านคุณพยุง เซี่ยงฉี หมู่ที่ 2 ตำบลทุ่งทอง อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง15 กุมภาพันธ์ 2564
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 4 (บริเวณท้ายซอย) หมู่ที่ 2 ตำบลทุ่งทอง อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง15 กุมภาพันธ์ 2564
จ้างซ่อมแซมถนนลูกรังโดยใช้หินคลุก พร้อมเกรดเกลี่ยแต่งเรียบ ท้ายซอย 14 หมู่ที่ 6 ตำบลทุ่งทอง อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง4 กุมภาพันธ์ 2564
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 9 หมู่ที่ 7 ตำบลทุ่งทอง อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง14 มกราคม 2564
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 3/8 หมู่ที่ 8 ตำบลทุ่งทอง อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง14 มกราคม 2564
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนายหมู หมู่ที่่ 4 ตำบลทุ่งทอง อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง11 มกราคม 2564
ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกร่างทอง องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งทอง อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง9 มกราคม 2564