ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP

แสดงข้อมูลตั้งแต่ 41 ถึง 50 จากข้อมูล 94
หัวข้อวันที่ประกาศ
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 5 หมู่ที่ 5 ตำบลทุ่งทอง อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง3 ธันวาคม 2563
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 6/1 หมู่ที่ 5 ตำบลทุ่งทอง อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง3 ธันวาคม 2563
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านกรุงไทย หมู่ที่ 6 ตำบลทุ่งทอง อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง3 ธันวาคม 2563
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เลียบคลองชลประทาน สาย 1 ขวา 2 ซ้าย หมู่ที่ 3 ตำบลทุ่งทอง อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง3 ธันวาคม 2563
จ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอย 10/1 หมู่ที่ 2 ตำบลทุ่งทอง อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง3 ธันวาคม 2563
จ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอย 2 หมู่ที่ 5 ตำบลทุ่งทอง อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง3 ธันวาคม 2563
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 10/4 หมู่ที่ 2 ตำบลทุ่งทอง อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง3 ธันวาคม 2563
จ้างซ่อมแซมถนนลูกรังโดยใช้หินคลุก บริเวณถนนเลียบคลองชลประทาน สาย 1r-1l หมู่ที่ 4 เชื่อมต่อ หมู่ที่ 7 ตำบลทุ่งทอง อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง25 พฤศจิกายน 2563
จ้างก่อสร้างถนนหินคลุกพร้อมบดอัด ซอย 18 เชื่อมต่อซอย 19 หมู่ที่ 1 ตำบลทุ่งทอง อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง25 พฤศจิกายน 2563
จ้างเหมาตีเส้นจราจรบนผิวทางถนน สายท่าม่วง - หนองขาว หมู่ที่ 3 ตำบลทุ่งทอง อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง13 พฤศจิกายน 2563