ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP

แสดงข้อมูลตั้งแต่ 11 ถึง 20 จากข้อมูล 96
หัวข้อวันที่ประกาศ
จ้างเจาะบ่อบาดาล ระบบประปาหมู่บ้านหนองปลวก หมู่ที่ 6 (แท็งก์บ้านสวน) ตำบลทุ่งทอง อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง30 สิงหาคม 2564
จ้างเจาะบ่อบาดาล ระบบประปาหมู่บ้านป่าดิบ หมู่ที่ 5 ตำบลทุ่งทอง อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง30 สิงหาคม 2564
จ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต โดยวิธี Overlay ซอย 3/5 หมู่ที่ 8 ตำบลทุ่งทอง อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง25 สิงหาคม 2564
จ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต โดยวิธี Overlay ซอย 3/4 หมู่ที่ 8 ตำบลทุ่งทอง อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง25 สิงหาคม 2564
จ้างติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 300 มิลลิเมตร จำนวน 20 ต้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง25 มิถุนายน 2564
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านคุณวันเพ็ญ ภูชัยสิน หมู่ที่ 1 ตำบลทุ่งทอง อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง15 มิถุนายน 2564
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 11/2 หมู่ที่ 3 ตำบลทุ่งทอง อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง15 มิถุนายน 2564
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 1/1 หมู่ที่ 3 ตำบลทุ่งทอง อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง15 มิถุนายน 2564
จ้างติดตั้งกระจกโค้งภายในตำบลทุ่งทอง เป็นกระจกโพลิเมอร์ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 24 นิ้ว แบบยางนิ่ม พร้อมเสาเหล็ก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 3 นิ้ว สูง 2 เมตร จำนวน 20 ชุด ติดตั้งตามแบบที่ อบต. กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง4 มิถุนายน 2564
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนายวินัย มีแก้ว หมู่ที่ 1 ตำบลทุ่งทอง อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง18 พฤษภาคม 2564