ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ EGP

หัวข้อวันที่ประกาศ
ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 51-80 คน (ฐานรากแผ่) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งทอง องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งทอง อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี10 กันยายน 2564
จ้างฝังท่อระบายน้ำ ซอย 12 (บริเวณท้ายซอย) หมู่ที่ 2 ตำบลทุ่งทอง อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง7 กันยายน 2564
จ้างปรับภูมิทัศน์ บริเวณสระหนองใหญ่ หมู่ที่ 7 ตำบลทุ่งทอง อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง7 กันยายน 2564
จ้างติดตั้งชุดโคมไฟฟ้าส่องสว่าง พลังงานแสงอาทิตย์ ภายในพื้นที่ หมู่ที่ 6 ตำบลทุ่งทอง อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง7 กันยายน 2564
จ้างซ่อมแซมถนนลูกรังภายในตำบลทุ่งทอง อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง7 กันยายน 2564