ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งทอง

ตั้งอยู่ที่ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งทอง อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี

เปิดทำการ ตั้งแต่วันจันทร์ - ศุกร์ ในเวลา 08.30 - 16.30 น.

ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง