ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตโดยวิธีOverlay รหัสทางหลวงท้องถิ่น กจ.ถ.71-003 สายเลียบคลองประปา หมู่ที่6 ตำบลทุ่งทอง

 ประเภท : ข่าวจัดชื้อ/จัดจ้าง