ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนเลียบคลองชลประทาน 1R2L ฝั่งขวา หมู่ที่3 ต.ทุ่งทอง เชื่อมต่อหมู่4 ต.วังขนาย

 ประเภท : ข่าวจัดชื้อ/จัดจ้าง