องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งทองร่วมกับวัดศรีสุวรรณาวาส ได้ลงพื้นที่ไปตรวจเยี่ยมบ้านผู้พิการ,ผู้สูงอายุ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ ให้แก่ครอบครัวผู้พิการ,ผู้สูงอายุ ในวันที่ 25 มีนาคม 2563 ณ หมู่ที่ 1 กับ หมู่ที่ 6 นำโดยท่านไพฑูรย์ สุขดี นายกองค์การบริหารส่วนตำ

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง