กำหนดประชุมหัวหน้าส่วนราชการในเขตพื้นที่อำเภอท่าม่วง ประจำเดือน มิถุนายน

 ประเภท : ข่าวกิจกรรม

ตามที่ อำเภอท่าม่วงกำหนดประชุมหัวหน้าส่วนราชการในเขตพื้นที่อำเภอท่าม่วงประจำเดือน มิถุนายน ในวันที่ 5 มิถุนายน 2561 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งทอง   แจ้งให้องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งทองประสานกำนัน,สมาชิกสภา อบต. ผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้านเข้าร่วมประชุมด้วย นั้น

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง