มอบเครื่องอุปโภคบริโภค (ถุงยังชีพ)

 ประเภท : ข่าวกิจกรรม

อบต.ทุ่งทอง มอบถุงเครื่องอุปโภคบริโภค (ถุงยังชีพ) ให้กับได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) กรณีผู้ถูกกักกัน

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!