ฉีดพ่นหมอกควันเพื่อตัดวงจรการขยายพันธุ์ของยุงลาย

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์

งานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย อบต ทุ่งทอง รณรงค์ฉีดพ่นหมอกควันเพื่อตัดวงจรการขยายพันธุ์ของยุงลายเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกระหว่างวันที่7-24 มิถุนายน2564 เป็นระยะเวลา18วัน พื้นที่ควบคุม8หมู่บ้านของตำบลทุ่งทอง

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง