เหตุด่วนสาธารณภัย (วาตภัย) 16-05-2564

 ประเภท : ข่าวกิจกรรม

นายอำเภอท่าม่วง ผู้บริหาร  เกษตรอำเภอ หัวหน้างาน พร้อมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย (วาตภัย) ในตำบลทุ่งทองจำนวน 110 หลังคาเรือน เกษตรเสียหาย 5 ราย รวม 113 ราย ระยะเวลาเกิดเหตุ วันที่ 16 พ.ค. 2564 ฟื้นฟู ตังแต่วันที่ 17 พ.ค. 2564 ถึง 27 พ.ค. 2564

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง