เปิดรับสมัครเข้าร่วมโครงการตลาดประชารัฐ ท้องถิ่นในพื้นที่ ได้ตั้งแต่บัดนี้

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเรียนเชิญ

                   ผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการตลาดประชารัฐ ท้องถิ่นสุขใจในพื้นที่   ให้มาลงทะเบียนได้ที่ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งทอง

                   ตั้งแต่วันที่   10  -  30 พฤศจิกายน 2560

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!