งค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งทองจะดำเนินโครงการตวจสุขภาพเคลื่อนที่

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งทองจะดำเนินโครงการตวจสุขภาพ เคลื่อนที่ #โดยมีการจัดกิจกรรมตรวจ (X- RAY) ปอด เจาะเลือด และตวจสุขภาพทั่วไป การนวดแผนไทยให้กับประชาชนตำบลทุ่งทอง ในวันศุกร์ ที่ 25 กันยายน 2563 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป ณ ศาลาเอนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งทอง

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง