เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งทอง เปิดให้บริการแล้วค่ะ

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์

ขณะนี้เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งทอง  เปิดให้บริการประชาชนแล้วค่ะ

ทุกท่านสามารถเข้าเยี่ยมชม ดูข้อมูลข่าวสาร หรือประกาศต่าง ๆ ของพื้นที่ตำบลทุ่งทองได้ที่เว็บไซต์นี้
รวมถึงใช้บริการออนไลน์ในส่วนของการบริการประชาชน เช่น ดาวน์โหลดแบบฟอร์มคำขอ เช็ครายชื่อผู้รับเบี้ย
และติดตามข้อมูลด้านอื่น ๆ ได้ตลอดเวลา

Admin

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!