ขอเชิญคณะอนุกรรมการสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงเข้ารับการอบรม

 ประเภท : 

ขอเชิญเข้ารับการอบรม ในวันพฤหัสบดี ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00 - 16.30 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งทอง

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง