ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP

แสดงข้อมูลตั้งแต่ 21 ถึง 30 จากข้อมูล 96
หัวข้อวันที่ประกาศ
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนายแดง กระต่าย หมู่ที่ 7 ตำบลทุ่งทอง อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง18 พฤษภาคม 2564
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนายขุนทอง นาเวช หมู่ที่ 7 ตำบลทุ่งทอง อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง18 พฤษภาคม 2564
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนางเพี้ยน แซ่ลิ้ม หมู่ที่ 1 ตำบลทุ่งทอง อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง18 พฤษภาคม 2564
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านคุณสมทรง อ้นปรางค์ หมู่ที่ 6 ตำบลทุ่งทอง อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง12 พฤษภาคม 2564
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านคุณวิสัย ถึงจรูญ หมู่ที่ 6 ตำบลทุ่งทอง อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง12 พฤษภาคม 2564
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 10/3 หมู่ที่ 2 ตำบลทุ่งทอง อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง12 พฤษภาคม 2564
จ้างประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง7 เมษายน 2564
จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกร่างทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง7 เมษายน 2564
จ้างติดตั้งระบบกระจายเสียงไร้สายภายในตำบล หมู่ที่ 1, 2, 3, 4, 6, 7 ตำบลทุ่งทอง อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง26 มีนาคม 2564
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เลียบคลองชลประทาน 1r2l ฝั่งซ้่าย หมู่ที่ 5 ตำบลทุ่งทอง อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง26 มีนาคม 2564