ไม้ถูพื้นไฮเทค

ประวัติความเป็นมา
เดิมทีมีรวมกลุ่มกัน 7-8 คน  จากคนที่ไม่มีงานทำ โดยเริ่มจาก การรับผ้าโหลมาเย็บก่อน  จากนั้นก็พยายามหาทำผลิตภัณฑ์ขึ้นมาใหม่   แล้วก็เจอผลิตภัณฑ์แปรงดูดฝุ่นมหัศจรรย์ ซึ่งเป็นสินค้านำเข้าจากประเทศเกาหลี  ที่ใช้เช็ดรถเช็ดฝุ่นได้ดี ไม่ฟุ้งกระจาย  ก็เลยหาวัตถุดิบที่มาทำตัวนี้ เมื่อได้วัตถุดิบแล้ว ก็ออกแบบทดลองทำขึ้นมาและทดลองใช้ดู ว่ามีข้อผิดพลาดตรงไหน เมื่อมั่นใจในคุณภาพแล้ว จึงเริ่มทำเป็นผลิตภัณฑ์ขึ้นมาเพื่อจำหน่าย  ได้รับการตอบรับจากลูกค้าเป็นอย่างดี จึงออกผลิตภัณฑ์ตัวอื่น ๆ ขึ้นมาอีก คือ ไม้ถูพื้นแบบถูแห้ง ไม้ถูพื้นแบบถูน้ำ ไม้ถูเพดาน แปรงดูดฝุ่นจิ๋ว ถุงมือดูดฝุ่น รองเท้าดูดฝุ่น พรมเช็ดเท้า ไม้รีดน้ำ และ น้ำมันดูดฝุ่นและเคลือบเงา   ภายใต้ แบรนด์ ไฮเทค คลีน  เมื่อมีสมาชิกทำงานมากขึ้น จึงตั้งเป็นกลุ่มพัฒนาอาชีพบ้านทุ่งทอง และต่อมาได้จดทะเบียนเป็น กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผลิตภัณฑ์ ไฮเทค คลีน  ปัจจุบัน กลุ่มได้ก่อตั้งมาเป็นระยะเวลา 11 ปีแล้ว  มีสมาชิกที่ทำงาน 25คน มีรายได้เฉลี่ย 6,500 – 9,000 บาท/คน/เดือน   เป็นการสร้างอาชีพและเสริมสร้างรายได้ให้กับชุมชนอีกด้วย


กลุ่มพัฒนาอาชีพบ้านทุ่งทอง

99/14  ม.4 ต.ทุ่งทอง อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี 71110

 

เบอร์โทร : 034 – 698196, 081-5723188,

081-9955901 (คุณภัทรกมล)

http://www.otopbanthungthong.com