กองช่าง

พนักงานขับเครื่องจักรขนาดเบา

อมร บุญเซี่ยม