ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนเลียบคลองชลประทาน 1R2L ฝั่งขวา หมู่3 ต.ทุ่งทองเชื่อมต่อหมู่ที่4 ตำบลวังขนาย

 ประเภท : ข่าวจัดชื้อ/จัดจ้าง