กิจกรรมจิตอาสา '' เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ '' เพื่อเป็นการระลึกถึงพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวและกิจกรรมป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรคไวรัส โคโรน่า 2019 (COVID-19) ณ บริเวณด้านข้างสวนรุกขชาติเฉลิมพระเกียรติ เทศบาลตำบลท่าม่วง

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรมจิตอาสา '' เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ '' เพื่อเป็นการระลึกถึงพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวและกิจกรรมป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรคไวรัส โคโรน่า 2019 (COVID-19) ณ บริเวณด้านข้างสวนรุกขชาติเฉลิมพระเกียรติ เทศบาลตำบลท่าม่วง

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง