โครงการพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมบทบาทสตรี

 ประเภท : ข่าวกิจกรรม

โครงการพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมบทบาทสตรี  ในระหว่างวันที่ 21 -23 มีนาคม 2561

- ศึกษาดูงานกลุ่มอาชีพบ้านเอื้ออาทรเขาชีจรรย์ จ.ชลบุรี

- ศึกษาดูงานศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง บชร. จ.ชลบุรี

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง