กำหนดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งทอง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่1 ประจำปี 2560

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งทอง ได้กำหนดให้มีการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2560 ในวันพุธ ที่ 2 สิงหาคม 2560 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งทอง

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง