เปิดรับสมัครอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.)

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประาสัมพันธ์

อบต.ทุ่งทอง เปิดรับสมัครอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.)

- บุคคลที่มีความสนใจ มีความสมัครใจ มีความเสียสละและอุทิศตนในการทำงานด้านการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย การปกป้องและรักษาสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นของตนเอง

คุณสมบัติ

1. มีสัญชาติไทย

2.อายุไม่ต่ำกว่า 7 ปีบริบูรณ์

3.มีภูมิสำเนาอยู่ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น

สมัครได้ที่ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งทอง  ณ ห้องสำนักปลัด

โทร 034-698683 ต่อ 11

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!