ควบคุมป้องกัน โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019

 ประเภท : ข่าวกิจกรรม

วันที่ 20 สิงหาคม 2564 นายไพฑูรย์ สุขดี นายก อบต.ทุ่งทอง ได้มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การส่วนตำบลทุ่งทอง ออกปฏิบัติหน้าที่ฉีดพ่นน้ำยา เพื่อทำความสะอาดป้องกันเชื้อโรคไวรัสโคโรน่า 2019 หรือโควิด-19 ณ หมู่บ้านเจริญวดี ที่ขอความอนุเคราะห์ให้ดำเนินการ

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง