ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

 ประเภท : ข่าวกิจกรรม

สนับสนุนการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ เพื่อป้องกันและยับยั้งโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ณ โรงงานข้าวสาร หมู่ที่ 4 ตำบลทุ่งทอง 

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง