รับ-ส่ง ผู้มีความเสี่ยงเพื่อตรวจหาเชื้อCOVID-19

 ประเภท : ข่าวกิจกรรม

สนับสนุนรถรับ-ส่ง ผู้มีความเสี่ยงเพื่อตรวจหาเชื้อโรคติดต่อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และรับ-ส่ง ผู้ป่วยเพื่อเข้ารับการรักษาในระบบ

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง