ประชาสัมพันธ์แจ้งเตือน งดการจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์แจ้งเตือน ผู้ประกอบการ ร้านค้าทุกชนิด อาทิ ร้านค้าในชุมชน ร้านสะดวกซื้อ ห้างสรรพสินค้า ร้านอาหารที่จำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ สถานบริการ และสถานประกอบการที่เปิดให้บริการในลักษณะที่คล้ายกับสถานบริการ โดยให้งดจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิด ทั้งชนิดขายส่งและขายปลีก ทั่วราชอาณาจักร ตลอด 24 ชั่วโมง ทั้งวันอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษา คือหลังเวลา 24.00 น. ของคืนวันที่วันที่ 6 กรกฎาคม 2563

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง